Slovakia

Selected projects from Slovakia

Selected projects from Slovakia

10 selected projects from Slovakia 1. Privátna záhrada v Gaštanici/ Private Garden In The Chestnut Grove (Bratislava – Nové Mesto, 2013) Author/office: Ing. Eugen Guldan, NewGardenDesign,s.r.o. 2. Živé námestie/ Lively Square (Bratislava, 2013-2014) Author/office: Ing. Zoltán Balko 3. Záhrada propojená s krajinou/ Garden connected with the landscape  (Bratislava IV, 2011-2013) Author/offoce:…

Selected projects from Slovakia

1. Zámocký park Pezinok/Castle Park Pezinok (2010/11) author: Zoltán Balko 2. Urnový háj/Urm Grove, Levice (2008) author: Katarína Gécová, Eva Putrová 3. Rozšírenie mestského parku v Nitre o Hospodársky dvor/Expansion of the City Park, Nitra (2010) author: Štefan Lančarič, Ľudmila Šterdasová 4. Rekultivácia plochy verejnej mestskej zelene v meste Žilina/Revitalization of the Public…