Selected projects from Slovakia

Selected projects from Slovakia

1. Zámocký park Pezinok/Castle Park Pezinok (2010/11)
author: Zoltán Balko

Zamocky Park Pezinok

2. Urnový háj/Urm Grove, Levice (2008)
author: Katarína Gécová, Eva Putrová

Urnový háj

3. Rozšírenie mestského parku v Nitre o Hospodársky dvor/Expansion of the City Park, Nitra (2010)
author: Štefan Lančarič, Ľudmila Šterdasová

Rozšírenie mestského parku v Nitre o Hospodársky dvor

4. Rekultivácia plochy verejnej mestskej zelene v meste Žilina/Revitalization of the Public Urban Green Space in the Town of Žilina (2010)
author: Blanka Malá, Martin Malý

Reclaiming of the Public Urban Green Space in the Town of Žilina, Slovakia

5. Námestie a Kúpeľná promenáda v Divíne/ Square and the Spa Mall in Divín (2011-2012)
author: Michaela Mederlyová

Square and the Spa Mall in Divín, Slovakia

6. Park na sídlisku Hlboká za daňovým úradom/Park at the Housing Estate “Hlboká”, Trnava (2009-2010)
author: Ľubor Pivoluska – Tvorsad

Park at the Housing Estate “Hlboká”

7. Revitalizácia Vlasteneckého námestia Bratislava/Revitalization of the Square “Vlastenecké námestie“, Bratislava (2011)
author: Tamara Reháčková, ATR, Ltd.

Revitalization of the Square “Vlastenecké námestie“ in Bratislava, Slovakia

8. Revitalizácia centrálnej zóny obce SPIŠSKÝ ŠTVRTOK/Revitalization of the Central Zone of the Village SPIŠSKÝ ŠTVRTOK (2009-2012)
author: Dušan Genčanský, Helena Sarvašová

Revitalization of the Central Zone of the Village SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, Slovakia

9. Úprava územia vojenského cintorína Kopčianska/Revitalization of the I. World War Cemetery (2007-2009)
author: Imrich Puškár CSc., Mária Baníková, Katarína Serbinová

Arrangement of the Area of the Military Cemetery  Kopčianska Street, Bratislava – Petržalka

10. Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny Žiar nad  Hronom/Revitalization of the Central Zone in Žiar nad Hronom (2010-2011)
author: Eva Wernerová and col., AWE ATELIER

Revitalization of Central Town Zone Žiar nad Hronom, Slovakia