Selected projects from Poland

Selected projects from Poland

Selected projects from Poland

10 selected projects from Poland

1. Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły (Etap 1)/ Vistula Bolevards (Warsaw, 2015)

Author/office: RS Architektura Krajorbazu

Vistula Boulevards

2. Ogrody na dachu galerii Tarasy Zamkowe/ Tarsy Zamkowe Shopping Center roof garden (Lublin, 2015)

Author/office: GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.Januszczyk, P.Szkołut. Sp.J.

Ogrody na dachu galerii Tarasy Zamkowe w Lublinie

 

3. Ogród edukacyjny na dachu RCNT/ Regional Science and Technology Center, Educational roof garden (Podzamcze Chęcińskie, 2014)

Author/office: eM4. Pracowania Architektury Brataniec

Regional Science and Technology Center, Educational roof garden

4. Ogrody NOSPR/ The gardens of the NOSPR (Katowice, 2015)

Author/office: KONIOR STUDIO

The garden of the NOSPR

5. Plac w Górze Puławskiej/ Town square (Góra Puławska, 2014)

Author/office: 3XA

Town square in Góra Puławska

6. Aktywator, Kultura dla Przestrzeni, Przestrzen dla Kultury. Interwencje przestrzenne w parkach na marginesach miast/ Gardens without borders – spatial interventions on cities` margins (Poznań, 2015)

Author/office: Aniśko Architektura Krajobrazu

Gardens without borders - spatial interventions on cities` margins

7. Ogród Krasińskich/ Krasinskis` Garden (Warszawa, 2013-2014)

Author/office: Abies – Architektura Krajorbazu, Piotr Hardecki (architect)

Krasinskis` Garden

8. Przebudowa Placu Pokoju/ Reconstruction of Plac Pokoju (Oświęcim, 2013)

Author/office: Pracownia Architektury Studio Ogrody Anna Kanclerz

Reconstruction of Plac Pokoju

9. Projekt wykonawczy rewaloryzacji ogrodu modernistycznego geometrycznego i ogrodu modernistycznego naturalistycznego (Łazienki Królewskie)/ The Royal Łazienki Museum, The Modernist Garden (Warszawa, 2013-2014)

Author/office: BARTMAN Pracownia Architektury Krajobrazu

The Royal Łazienki Museum, The Modernist Garden

10. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie centrum miasta / Central Square (Szczyrk, 2013)

Author/office: Studio Januszówka Przemysław Janusz

Central Square