Slovakia

Selected projects from Slovakia

1. Zámocký park Pezinok/Castle Park Pezinok (2010/11) author: Zoltán Balko 2. Urnový háj/Urm Grove, Levice (2008) author: Katarína Gécová, Eva Putrová 3. Rozšírenie mestského parku v Nitre o Hospodársky dvor/Expansion of the City Park, Nitra (2010) author: Štefan Lančarič, Ľudmila Šterdasová 4. Rekultivácia plochy verejnej mestskej zelene v meste Žilina/Revitalization of the Public…